Zakup koni dla potrzeb KSP - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Zakup koni dla potrzeb KSP

Data publikacji 30.12.2020    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-7279/20/436/Z
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 03322300-5
Termin składania ofert: 15.01.2021 r. godz. 10:00

Uwaga: Zmieniono załączniki do edycji!

Pliki do pobrania