Dostawy sprzętu komputerowego - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy sprzętu komputerowego

Data publikacji 20.11.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4923/20/304/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30211000-1
Termin składania ofert: 22.12.2020 r. godz. 11:00