Dostawy urządzeń sieciowych - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy urządzeń sieciowych

Data publikacji 04.12.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6276/20/359/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 32427000-2
Termin składania ofert: 27.01.2021. r. godz. 12:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na: 21.01.2021. r. godz. 12:00 !

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 21.01.2021. r. godz. 12:00 na: 27.01.2021. r. godz. 12:00!