Dostawa wraz z wdrożeniem systemu zarządzania tożsamością cyfrową użytkowników

Data publikacji 07.12.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6298/20/361/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 32427000-2
Termin składania ofert: 20.01.2021 r. godz. 10:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na: 20.01.2021 r. godz. 10:00 !