Dostawy artykułów spożywczych - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy artykułów spożywczych

Data publikacji 21.12.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6611/20/377/Z
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 15894300-4; 15860000-4; 15891400-4; 15820000-2
Termin składania ofert: 21.01.2021 r. godz. 11:00