Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego

Data publikacji 12.01.2021    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-7071/20/420/Z
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30197644-2
Termin składania ofert: 28.01.2021 r. godz. 11:00