Zakończone

Dokończenie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli

Data publikacji 20.10.2020    poniżej 5 350 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5884/20/346/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 350 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45216111-5; 45231300-8; 45311000-0; 45331210-1; 45232460-4; 45312000-7; 45314300-4; 45223300-9; 45112710-5
Termin składania ofert: 20.11.2020 r. godz. 12:00

Uwaga: wyznaczono termin wizji lokalnej na dzień 03 listopada 2020 r. godz. 12:00.

 

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na dzień 20 listopada 2020 r. godz. 12:00