Dostawa ściany wizyjnej - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Dostawa ściany wizyjnej

Data publikacji 10.06.2016    
Nr referencyjny: WZP-1425/16/83/Ł
Wspólny słownik zamówień: 44514200-8, 44510000-8
Termin składania ofert: 06.05.2016r. do godz. 13:00

Uwaga


Zmianie uległ termin składania ofert.