Dostawa motocykli ciężkich oznakowanych - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Dostawa motocykli ciężkich oznakowanych

Data publikacji 13.06.2016    
Nr referencyjny: WZP-1524/16/88/T
Wspólny słownik zamówień: 34410000-4, 3223600-6, 50115000-4
Termin składania ofert: 22.04.2016 godz. 11:00